Автоматика за плъзгащи врати - Аксесоари

Категории:

Аксесоари за Dynamos

Аксесоари за Dynamos XL

STARG8 24 - контролен модул

Fred Myo 2

Wi-Clavis - управление чрез смартфон

Stylo 4K - дистанционно

Tower 500 - основа за фотоклетки

Idea - сигнална лампа

Viky 30 - фотоклетки

Tower 1000 - основа за фотоклетки

BAT - батерия

Viky 20 - фотоклетки

Viky Bat - фотоклетки с батерии

Super 100 - основа за сигнална лампа

Ant 433E - антена